حاشیه نویسی در کتاب‌ها

مهارت گفتگو و گوش دادن فعال یکی از اساسی‌ترین نیازهای روزانه‌ی بشر در زندگی است. این مهارت تاثیر به سزایی در زندگی شخصی، عاطفی و شغلی افراد دارد.

برای گوش دادن فعال، نیاز است که أصول چون؛ (تمرکز کامل)، (درک و تایید طرف) و (پیگیری گفتگو) را تعقیب نماییم تا گفتگو نتیجه‌بخش گردد.

من محتوای کتاب را زنده و قابل لمس میپندارم. به همین دلیل، برای این که مبدل به خواننده فعال گردم، در جریان مطالعه‌ی کتاب از اصول و مهارت گفتگو استفاده مینمایم.

برای رابطه متقابل با کتاب، قواعد ساده‌ی طرح نموده ام که مرا تبدیل به خواننده فعال مینماید. حالا یک تعداد از این قواعد را اینجا مینگارم؛

  • خط کشیدن/هایلایت نمودن قسمتهای جالب.
  • تا/قات کردن گوشه‌ی صفحه‌ی مهم.
  • نوشتن نکات مهم در قطعات کوچک کاغذ و گذاشتن آن در صفحات مربوطه.
  • گفتگو با خود در مورد نکاتی غیرمعمول، جالب، غیر قابل هضم یا مهم.
  • به چالش کشیدن نظریات و دیدگاه های نویسنده.
  • ارایه دیدگاه خود در مقابل دیدگاه نویسنده.
  • بایگانی نکات عمده در مجموعه یادداشتهای خود.
  • تطبیق نکات تازه در دنیای شخصی و زندگی خود.

 

برای ایجاد ارتباط موثر با کتاب، از حاشیه نویسی هراس نداشته باشیم. من مالکیت بیشتر بر کتاب‌های احساس میکنم که؛ جلد کتاب را چسب زده باشم، حاشیه نویسی نموده باشم و نشانه‌ی (کتابخانه‌ی شخصی آرزو) در آن وجود داشته باشد. هر بار که کتابها را با این سه مشخصه میبینم، خاطرات دوران مطالعه‌ی آن در ذهنم زنده میگردد و لبخند پهنی صورتم را می‌پوشاند.

حتی گاهی امکان دارد که دیدگاه فعلی‌ام با حاشیه نویسی آن زمان فرق نموده باشد، و این نشانهِ رشد فردی‌ام را نشان میدهد و خوشحالم می‌سازد.

من هم مانند سایر افراد، در اوایل در مقابل حاشیه نگاری از خود به شدت مقاومت نشان میدادم. اما با مرور زمان، نه تنها حساسیتم کاهش یافت که از انجام آن لذت هم میبرم. اما شاید تعدادی حساس‌تر از من باشند و به هیچ وجه نخواهند این کار را انجام دهند. برای این دسته افراد دو پیشنهاد دارم؛

  • یادداشتهای تان را در کاغذهای جداگانه بنویسید و داخل صفحات مربوطه قرار دهید، در این صورت بدون این که کتاب تان صدمه ببیند یادداشتها را در دل خود دارد.
  • از کتاب مورد نظر میتوانید دو جلد تهیه کنید، یکی جدید و دیگری دست دو تا دیدگاه های تان را در آن بنویسید (این برای افرادی است که به هیچ وجه نمیخواهند حتی کاغذی در بین کتاب شان قرار دهند، لذا به ناچار باید هزینه‌ی بیشتر نمایند).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *