نگاهی به کتاب فلسفه سیاسی فمینیسم

کتاب فلسفه سیاسی فمینیسم
این کتاب نوشته‌ی از جین منسبریج | سوزان مولر اوکین | ویل کیملیکا است که نیلوفر مهدیان آن را ترجمه نموده است.
بعد از حادثه‌ی دانشگاه کابل هرگز نتوانستم به درستی قلم بردارم و بنویسم. آن حادثه چنان اثر منفی بر روح و روانم گذاشته بود که فقط توانستم خود را مصرف مطالعه کتاب نمایم.
در جریان تمام حوادث ناگوار که اتفاق افتاد، بر علاوه مطالعه انفرادی، با دوست خوبم عاطفه صافی نیز مباحثی در مورد بعضی کتاب ها راه اندازی نمودیم.
اولین کتابی را که ما باهم خواندیم، فلسفهِ سیاسی فمینیسم بود. این اولین تجربه همخوانی ما بود و فکر میکنم به همان اندازه ی که من از گفتگوی مان در مورد این کتاب لذت بردم، برای عاطفه هم خالی از لطف نبوده باشد.
این کتاب با وجود کم حجم بودنش، موضوعات مهمی را در بر می‌گیرد که متشکل از دو مقاله‌ی برگرفته شده از دو کتاب است؛ مقاله اول از کتاب {راهنمای فلسفه ی سیاسی معاصر} و مقاله ی دوم از کتاب {مقدمه ی بر فلسفه ی سیاسی معاصر} است.
آنچه که در این کتاب بیشتر توجه ام را جلب نمود، اهمیت به سازی آن در حوزه مطالعات زنان است. چون محتوای آن به دور از تعصب و تندروی نوشته شده است و رویکرد آن انتقادی بوده و نظام مردسالار را به شکل واقعبینانه نقد نموده است.
اما اگر موضوعات مورد بحث کتاب کمی بیشتر باز می‌گردید، افرادی که در حوزه مطالعات زنان مبتدی اند، نیز از محتوای آن بهره می گرفتند.
مقاله‌ی اول در مورد گروه های فمینیستی پرداخته است و در بخشی آن مبحث دوگانه‌ی عمومی و خصوصی را نیز بررسی نموده و تاکید کرده است که مسایل شخصی و خانوادگی را نباید از مباحث عمومی و جمعی کنار گذاشت و بی‌اهمیت شمرد.
در مقاله دوم در موارد مباحثی چون تبعیض جنسی، تمایز عمومی و خصوصی و عدالت و مراقبت پرداخته، که هر کدام از این موضوعات از اهمیت خاصی برخوردار است.
کتاب را هر کسی که علاقه مند حوزه مطالعات زنان هستند بخواند مفید و موثر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *